Medicinsk ansvarsfriskrivning – Potensmedel Apoteket

Varning

  1. Vårt företag är inte ansvarigt för och avstår uttryckligen allt ansvar för leveransförseningar som inte överstiger 10 dagar efter det angivna uppskattade leveransdatumet. 10 (tio) dagar efter det angivna beräknade leveransdatumet, eller nästa arbetsdag, i händelse av en lokal semester, anses vara en tidsfrist.      
  2. Vårt företag ansvarar inte för misslyckad leverans om Kunden angav en otillräcklig adress, fel adress eller en adress som inte leder till en lyckad leverans på något annat sätt. Vårt företag ansvarar inte för misslyckad leverans om Kunden misslyckades med att göra anspråk på paketet, vägrade det eller förhindrade en lyckad leverans på något annat sätt. Alla reships i sådana fall görs endast via International Regular Mail.      
  3. Vårt företag ansvarar inte för och avstår uttryckligen allt ansvar för leverans av någon generisk produkt som inte uppfyller kundens förväntningar enligt kriterier som – färg, form och storlek på p-piller, närvaro av märkning tryckt på eller märkt på piller, bär ett marknadsföringsnamn eller tillverkas av en tillverkare som skiljer sig från den som kunden förväntade sig få. För alla generiska produkter finns all produktinformation som presenteras på webbplatsen, såsom men inte begränsat till – miniatyrer, produktbilder, tillverkarnamn och marknadsföringsnamn, endast för informationsändamål.      
  4. Vårt företag ansvarar inte för och avstår uttryckligen allt ansvar för brist på effektivitet hos den mottagna produkten om produkten köptes för off-label-användning.      
  5. Genom att göra en beställning hos vårt företag bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt denna ansvarsfriskrivning. Alla åtgärder som vidtas för att kräva tillbaka din betalning av någon av anledningarna som anges ovan kommer att betraktas som en bedräglig åtgärd och kan leda till rättsliga åtgärder och förbud från vårt system.