Villkor – Potensmedel Apoteket

Allmän information

Läs användarvillkoren som listas här noggrant innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen ger du ditt samtycke till de användarvillkor som anges här. Om du inte vill ha det här kan du helt enkelt lämna webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att justera de allmänna villkoren helt eller delvis när som helst utan att uttryckligen informera dig om detta. Av denna anledning bör du alltid läsa användarvillkoren som listas här noga innan du använder våra tjänster.

Användning av vår webbplats

Allt innehåll på denna webbplats omfattas av upphovsrätt. Du kan naturligtvis göra utskrifter av innehållet på webbplatsen så länge dessa är för ditt personliga bruk och inte för kommersiella ändamål. Du har inte heller rätt att ändra innehållet eller radera några copyright-meddelanden. Sådana tryck kan skapas digitalt eller fysiskt. Du har dock inte tillåtelse att distribuera eller överföra information, produkter eller tjänster som erbjuds på denna webbplats, att reproducera dem i någon form, att vidarebefordra dem eller sälja dem. All annan användning av innehållet som presenteras på vår webbplats är förbjudet, om inte med vårt uttryckliga och skriftliga godkännande.

Anmärkningar om informationen

Vår webbplats innehåller värdefull information om olika medicinska problem. Dessa kan dock aldrig ersätta ett besök hos en läkare eller annan vårdpersonal. En diagnos baserad på publicerad information är inte heller tillåten. Innan du konsumerar droger eller ändrar doseringen bör du göra detaljerad undersökning. Läs också bipacksedeln för läkemedlet noggrant.

Vi förbehåller oss också rätten att göra små ändringar, t.ex. B. typografiska fel eller andra felaktigheter, som kan korrigeras på vår webbplats när som helst och utan föregående meddelande. Vi tar heller inget ansvar för sådana fel. All information kan ändras när som helst och utan föregående meddelande. Detta gäller även priser och tillgänglighet av produkter och tjänster.

Immateriell egendom / upphovsrätt

Allt material på denna webbplats omfattas av upphovsrätten och är vår immateriella egendom. Du kan använda och spara detta för ditt personliga bruk. Däremot förklarar du därmed att du är redo att inte publicera materialet, inte vidarebefordra det eller använda det på något annat sätt. Detta gäller särskilt för användning med en annan webbplats, en online-närvaro eller ett annat medium, vare sig det är i digital eller fysisk form. Om du vill använda informationen på webbplatsen på detta sätt behöver du vårt uttryckliga och skriftliga samtycke.

Webbplatsens tillgänglighet

Innehållet på denna webbplats görs tillgängligt för dig så att du kan läsa mer om våra produkter och tjänster. Åtkomst till eller användning av webbplatsen för andra ändamål är inte tillåten. Som regel är vår tjänst tillgänglig för våra användare varje dag och dygnet runt. Detta gäller även helgdagar.